Od początku działalności firmy stawiamy na najwyższym miejscu wysoką jakość. Wspólnie z naszymi potencjalnymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi , dbamy o najwyższą jakość oferowanych produktów mięsnych. Naszym zadaniem jest kontrolować cały łańcuch dostawy od produkcji  po sprzedaż do klienta docelowego.

Dystrybucja elementów mięsa odbywa się w ramach zamkniętego łańcucha chłodniczego, gdzie wysyłane produkty, są transportowane w kontrolowanej temperaturze. Nasze produkty posiadają handlowy dokument Identyfikacyjny, regulujący obrót mięsem i jego jakość zgodnie z wymogami UE.

Image

Wyroby wędliniarskie produkowane są z krajowych surowców, a stosowane standardy i normy jakościowe zapewniają zdrowe i bezpieczne produkty. Nasza dbałość o bezpieczeństwo produkowanej żywności daje konsumentom pewność, że spożywane mięso i wyroby nie zagrażają zdrowiu oraz potwierdzają zgodność z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi.  Dlatego wymagamy od naszych dostawców, aby spełniali normy HACCP, czyli Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.